O nás

Sme mladý tím ľudí, ktorí sa rozhodli, že vo svojom voľnom čase budú pomáhať ľuďom, ktorí mali v živote menej štastia než my a sú odkázaní na pomoc druhých. Cieľom tohto projektu je teda poskytnúť pomoc (či už finančnú alebo materiálnu napr. formou zaslania nepotrebných starých vecí). Vierohodnosť je overovaná našim tímom. Náš portál nestrháva žiadne poplatky za poskytnutú pomoc ako to môže byť zvykom. Veríme, že nezištná pomoc je tá jediná správna pomoc.

Spolupráca

V záujme pomoci čo najväčšiemu počtu ľudí je potrebné, aby sa rozrástol aj náš tím. Neustále hľadáme nových ľudí, ktorí chcú venovať štipku svojho času pre dobrú vec. Ak teda máš záujem pomôcť, no nevieš ako, neváhaj nás kontaktovať na info@pomahajme.sk. Môžeš pomôcť napríklad s overovaním príbehov, údržbou stránky alebo jednoduchým zdieľaním. V prípade firiem taktiež neustále hľadáme sponzorov, ktorí by nám radi pomohli.

Ciele združenia

  1. Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných a chorých ľudí s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutim alebo ochorením zdravia.
  2. Poskytnúť ľuďom sociálnu pomoc ako aj pomôcť im získavať alternatívne zdroje financovania liečby a rehabilitácií, resp. priame spolufinancovanie tejto liečby podľa finančných možností občianskeho združenia.
  3. Organizovanie športových a kultúrnych podujatí, táborov, výletov s cieľom ziskať finančné prostriedky pre pinenie potrieb a cieľov združenia.
  4. Podpora a pomoc zariadeniam poskytujúcim zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie služby ľuďom.
  5. Humánna, charitatívna, výchovná a vzdelávacia činnosť so zameraním na sociálnu i duchovnú pomoc ľuďom, nachádzajúcich sa v núdzi a v krízovom období života.
  6. Výroba a predaj propagačných predmetov za účelom pomoci ľuďom a naplnenia ďalších cieľov združenia.
  7. Realizácia projektov slúžiacich na regeneráciu a oddych tela a ducha.