Hlavný obrázok príbehu

Pomôžme Terezke sa rozvíjať. Ukončené!

Ahojte priatelia,dnes tu máme nový príbeh o malej Terezke. Tiež to v živote nemá ľahké, maminka a tatino sa snažia, ako vedia, ale financie nato nestačia a preto prosia o pomoc nás... Budeme veľmi radi, ak si ich príbeh prečítate a pomôžete, ako viete, finančne alebo aspoň zdieľaním. Vopred Vám ďakujeme.

Overené od 6.4.2022 do 6.10.2022

Príbeh ukončený! Vyzbieralo sa 575€. ĎAKUJEME

Terezka má 4.5.roka. Narodila sa v poriadku, tehotenstvo bolo bez problémov. Jej celkový stav sa nám začal meniť cca 1.5.roka jej života. Prestala mať o nás záujem, ukončilo sa džavotanie, hranie začalo byť stereotypné, nič iné ju nezaujímalo, začala nám jesť IBA niektoré jedlá, nereagovala nám na oslovenie, zakuklila sa "do svojho sveta". Začalo sa hľadanie problému a behanie po lekároch, špecialistoch po celom Slovensku. Po dovŕšení 3.rokov nám bolo diagnostikované NKS (nerušená komunikačná schopnosť), následne detský autizmus. Terezka nastúpila do špeciálnej materskej škôlky, kde hneď po prvom dni chytila epileptické záchvaty. Museli sme škôlky na chvíľku prerušiť. Pribudla nám ďalšia ťažká diagnóza - epilepsia. Spoločnosť nám robí aj hyperaktivita, porucha sústredenia, porozumenia (ADHD), stravovanie je minimálne, skôr hrozivé, keďže Terezka má pár jedál dookola, ktoré obmieňame. Ovocie, zelenina je pre nás "nepoznané". Užívame výživové doplnky, ktoré si musíme hradiť sami, nič nám poisťovňa neprepláca. Terezka je absolútne neverbálna, nerozpráva, veľa krát si navzájom nerozumieme, nechápeme nás a my ju. Správanie sa mení, máme časté zmeny nálad, krik, hlasné zvukovanie (v noci, či cez deň), sebapoškodzovanie, ubližovanie druhým okolo, nervové amoky. Boli nám zistené veľké blokácie chrbtice, smerujúce k RHB pobytom, ktoré chceme absolvovať. Chôdza je nestabilná, balancuje, nedokáže prejsť dlhšie trasy, odmieta nám chodiť. Stále sme plne plienkovaný. Sme v pravidelnom sledovaní u viacerých lekárov, ku ktorým musíme dochádzať, pretože sú mimo nášho bydliska. Navštevujeme ABBA terapiu, Play Wissely, chodíme znova do MŠ na pár hodín, nech sa Terezka začleňuje do spoločnosti. Cvičíme s ňou doma, používame rôzne stimulačné pomôcky na rozvoj vnímania, motoriky. Všetky aktivity pre Terezku, či terapie, pomôcky, výživové doplnky si musíme hradiť sami v plnej výške. V lete v júli 2022 máme zaistený termín na delfinoterapiu (dúfame že situácia sa už ukľudní), na tejto terapii sme už boli a Terezke veľmi pomohla, preto budeme veľmi radi ak si ju budeme môcť zopakovať... Mnohí darcovia náš príbeh už poznajú, no bez pomoci ostatných by sme neboli tam, kde sme teraz. Manžel je milujúci tatino, ktorý pracuje denne aj 12.hodín, má dve práce, aby sme to zvládali, no veľa krát sme odkázaný na pomoc iných. Ja ako mama Terezky, som celý život bola nápomocná chorým ľuďom v zdravotníctve, pokiaľ sa zdravotný stav Terezky aspoň málinko zlepší v budúcnu, vrátim sa a budem pomáhať naďalej. Kým je Terezka malá, je šanca na jej lepšie a kvalitnejšie detstvo. Láska, trpezlivosť, zriekanie, skromnosť, veľa obetavosti, nádej a viera nás posúva dopredu bojovať za Terezku. Každé dieťatko si to zaslúži! Prosíme pokorne o pomoc, aby sa Terezka mohla viac rozvíjať a robila nám život šťastnejším ako doteraz. Pomôžte malej Terezke finančne alebo aspoň zdieľaním. ĎAKUJEMETransparentný účet:SK63 8330 0000 0022 0194 2415Swift/BIC: FIOZSKBAXXXVariabilný symbol: 153153

Ďalšie obrázky

Ďalší Ďalší Ďalší Ďalší Ďalší Ďalší Ďalší Ďalší